PERSOONLIJK CONTACT
Geeft de beste match.

Senior werkvoorbereider Infrastructuur

Functie omschrijving

De senior werkvoorbereider Infrastructuur werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, deels op project locatie en deels vanuit huis. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Verantwoordelijkheden van de senior werkvoorbereider Infrastructuur:

 • Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
 • Je zal zorg dragen voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
 • Je zorgt voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
 • Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).

De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:

 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Ontwerptekeningen
 • RAW- bestek
 • Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het Definitief Ontwerp (DO) al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.

Indien een bestek door een extern ingenieursbureau wordt opgesteld zorgt de senior werkvoorbereider voor de juiste input voor het bureau en controleert het concept bestek op inhoud, op toepassing van de leidraad besteksoplossingen en de RAW systematiek.

Functie eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2012 - heden)
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2017 - heden) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc contracten.

Locatie

Provincie Gelderland

Publish date

26.10.2021

Publish end date

31.12.2021

Contactpersoon

M. Nsilu

Je bekijkt de vacature:
Senior werkvoorbereider Infrastructuur