PERSOONLIJK CONTACT
Geeft de beste match.

Consulent Jeugd Veiligheid

Spoed

Functie omschrijving

Voor een gemeente in Groningen zijn wij op zoek naar een Consulent Jeugd Veiligheid voor 36 uur in de week. Het betreft een kortlopende opdracht. Als Consulent jeugd veiligheid word je bij een casus betrokken wanneer er sprake is van een onveilige situatie of ernstige ontwikkelingsbedreiging in veelal complexe gezinssituaties. Je werkt nauw samen met de ketenpartners, versterkt netwerken en neemt je positie in de hulpverleningsketen in. Je reageert adequaat op signalen van zorg vanuit hulpverlenende instanties en/of de omgeving van de jeugdige.

Je ondersteunt het gezin in het maken van een veiligheidsplan (één gezin, één plan, één regisseur) en voert de regie op de uitvoering van een veiligheidsplan om zodoende de ontwikkelingsbedreiging af te wenden. Je maakt afspraken binnen het vrijwillig kader om het gedwongen kader te voorkomen. Je hebt een goede afstemming met de gedragswetenschapper over de te zetten stappen en voortgang in een casus. Je draait mee in het bureau dienstrooster binnen kantooruren.

Functie eisen

Wat breng je mee

  • Je bent een daadkrachtige, zelfstandige en besluitvaardige collega, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het team, de afdeling en de organisatie;
  • Je kunt onveilige/ongezonde opgroeisituaties en signalen van kindermishandeling herkennen, een vermoeden daarvan verifiëren en kindermishandeling stoppen;
  • Je bent een ervaren casemanager binnen de jeugdzorg/jeugdhulpverlening met goede kennis van de benaderingswijze ‘Signs of Safety’, diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie;
  • Je bent vaardig in het interveniëren, onderhandelen en positioneren in spoed- en crisissituaties van jeugdigen. Je blijft effectief onder druk;
  • Je bent communicatief sterk (ook in geschrift) en je kunt motiverende gesprekstechnieken toepassen in gesprekken met kinderen, opvoeders en ketenpartners;
  • Je kunt werken in verschillende registratiesystemen en kunt beschikkingen opstellen naar aanleiding van een jeugdhulpaanvraag;
  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH en bent geregistreerd in het SKJ register;
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Is dit de baan die jij zoekt? Solliciteer direct of neem contact met ons op!

Locatie

Provincie Groningen

Publish date

28.02.2020

Publish end date

10.03.2020

Contactpersoon

J. de Leeuw

Je bekijkt de vacature:
Consulent Jeugd Veiligheid